• + 48 77 403 12 20
 • Obsługa Klienta
szukanie zaawansowane

AGT266 Gaz butan do lutownic gazowych 200ml

Butan wysokiej jakości do stosowania w lutownicach ręcznych.
 • Stan fizyczny: gazowy przy 20°C
 • Zapach: charakterystyczny
 • Temperatura topnienia: -187,6°C (propan), -138,3°C (butan)
 • Temperatura zapłonu: -95°C (propan), -60°C (butan)
 • Palność: skrajnie łatwopalny aerozol
 • Prężność par: 3,4-3,7bar
 • Gęstość wzgledna: Nie oznaczono
 • Rozpuszczalność w wodzie: Nie rozpuszcza się
 • Temperatura samozapłonu: 470°C (propan), 365°C (butan)
 • Uniwersalny zawór (do napełniania wszelkiego rodzaju lutownic gazowych).
Magazynowanie:
Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od
źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
jedn.: SZT.
stanstanstan

Oferta z dnia: 2022-01-21 17:32:42

Projekt i realizacja netkoncept.com